Reklama [góra]

Chojeńska dwójka przeciera szlaki w kodowaniu


Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego w Chojnie bardzo dobrze rozumieją współczesne wymagania edukacyjne.

 Dobiega końca prowadzone w szkole wdrożenie innowacji pedagogicznej "Nie czuję, że programuję", dotyczące wprowadzania podstaw programowania wśród uczniów klasy drugiej i czwartej. Pomysłodawcami innowacji była nauczycielka zajęć komputerowych Dorota Dobak-Hadrzyńska oraz lider edukacji wczesnoszkolnej pani Jolanta Łosowska. 

Podczas nieszablonowych zajęć dzieci uczyły się kodowania pozycji i ruchu obiektów w salach lekcyjnych na edumapach, oraz na boisku szkolnym. Realizowały zajęcia z robotyki, podczas których poznawali współczesne roboty edukacyjne oraz ćwiczyli sterowanie programem i głosem robotami, wykonanymi przez ucznia klasy szóstej - Wojciecha Grzegorzewskiego. Budowali algorytmy podstawowych czynności na lekcjach przedmiotowych: matematyce, muzyce i przyrodzie. Pisali pierwsze instrukcje w języku blokowym Scratch na lekcjach oraz podczas dodatkowych godzin koła komputerowego. 

Nauczyciele brali udział w specjalistycznych konferencjach i warsztatach, także e-lerningowych, przygotowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Mistrzów Kodowania i Kuratorium, które jest opiekunem tego pilotażowego projektu. Od września wszystkie szkoły będą wprowadzać to nowoczesne zadanie do swoich programów edukacyjnych. 

Dorota Dobak-Hadrzyńska
fot. DoDoHa i J. Łasowska

Na zdjęciu tytułowym Klasa IVE nad edumapą


Maciej Aleksa koduje kolory kostki rubikaKlasa IIa koduje za pomocą kart kodowych

Wojciech Grzegorzewski z robotem

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.