Reklama [góra]

Cyberprzemoc - nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży [video]


"Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie" - pod takim hasłem w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie w środę 21 czerwca odbyła się debata z udziałem policjantów i przedstawicieli szkół z regionu. 


Debata jest efektem spotkania, które odbyło się w marcu br. w związku z doniesieniami medialnymi oraz przypadkami grania dzieci w tzw. "Niebieskiego Wieloryba". Podczas wskazanych czynności wyznaczono następujące zadania oraz rekomendacje: rozpoznanie i zdiagnozowanie skali przedmiotowego zagrożenia, zwrócenie uwagi na istniejący problem jak najszerszemu gronu rodziców (w tym podczas wywiadówek profilowanych), wdrożenie systemu interwencji profilaktycznej w sytuacjach zdiagnozowanego zagrożenia, stały monitoring obszarów sygnalizowanych zagrożeń dzieci i młodzieży, które mogą mieć związek z formami manipulacji i przestępczej aktywności w internecie.

Zachodziła konieczność zweryfikowania powyższych przedsięwzięć oraz ocenienia funkcjonujących procedur dot. profilaktyki, ujawniania i zapobiegania zagrożeniom jakie niesie cyberprzemoc.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.