Reklama [góra]

Debaty Społeczne w Regionie


W  najbliższych dniach czekają nas dwie debaty społeczne w naszym regonie tematami między innymi będzie cyberprzemoc.

W dniu 21 czerwca o godz. 12.00 w Domu Kultury w Chojnie odbędzie się debata pod hasłem "Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie".

Debata jest efektem spotkania, które odbyło się w dniu 22 marca 2017 r. w związku z doniesieniami medialnymi oraz przypadkami grania dzieci w tzw. ,,Niebieskiego Wieloryba.

W dniu 22 czerwca o godz. 11:00 w sali odpraw w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie odbędzie się debata na temat mediacji, jako narzędzia do rozwiązywania konliktów.

Mediacja jest nieznanym i mało wykorzystywanym narzędziem do rozwiązywania codziennych konfliktów w różnych płaszczyznach.

Wskazany problem również dotyczy mieszkańców naszego powiatu, gdzie każdy może znaleźć się w sytuacji sporu i nie zawsze wymaga to angażowania sądu. Dlatego w sytuacji konfliktowej można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.