Reklama [góra]

Dziwna sesja absolutoryjna w Chojnie [video]


W czwartek 29 czerwca odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Chojnie. Głównymi punktami w porządku obrad były te dotyczące przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego za rok 2016. Stu procentowa zgodność nie powtórzyła się jednak jeżeli chodzi o absolutorium.

Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w tej sprawie i zdecydowała się złożyć wniosek dotyczący nieudzielenia burmistrzowi Fedorowiczowi absolutorium. RIO zaopiniowało wniosek pozytywnie. Sprawa wydawała się być prosta, wystarczyło przegłosować uchwałę, która w rezultacie zostawiłaby burmistrza bez absolutorium.Komisja rewizyjna zarzuciła burmistrzowi Gminy Chojna, że realizował zadania związane z wykonaniem budżetu nie kierując się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Dyskusja podczas tego punktu w prządku obrad była przepełniona emocjami. Radny Krzyżanowski, będący członkiem komisji rewizyjnej pomimo iż nie brał udziału w posiedzeniach na własne życzenie tłumacząc się wcześniej zaplanowanym wyjazdem. Dziś podczas XXV sesji negatywnie ocenił jej prace twierdząc, że członkowie komisji pracowali nie rzetelnie i politycznie.Po burzliwej dyskusji i wypowiedzi burmistrza Fedorowicza, przystąpiono do głosowania, które dotyczyło nieudzielenia  absolutorium. Za było 5 radnych, 6 przeciw a 3 wstrzymało się od głosu - uchwała nie została podjęta. Burmistrz nie ma się jednak z czego się cieszyć, taki obrót sprawy nie oznacza, że absolutorium zostało mu udzielone. Zgodnie z prawem procedura absolutoryjna nie została rozstrzygnięta.

autor: Dorota Nowak

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.