Reklama [góra]

Kilka ton paliwa wyciekło do rzeki, na szczęście to tylko ćwiczenia


Awaria barki na której doszło do rozszczelnienia zbiornika. Skutkiem był wyciek kilku ton paliowa do rzeki. Taki scenariusz otrzymali strażacy na polsko-niemieckich ćwiczeniach na Odrze. 

W Widuchowej 24 czerwca przeprowadzone zostały ćwiczenia w których uczestniczyło około 180 strażaków z terenu powiatu gryfińskiego oraz z powiatów Uckermark i Barnim po stronie niemieckiej. Ćwiczenia trwały blisko 7 godzin. Po stronie polskiej udział wzięły: Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie, z jednostki OSP Radziszewo, Banie, Chojna, Krajnik Dolny, Widuchowa, Krzywin, Ognica, Gryfino (OSP Raffer) oraz Powiatowy Oddział WOPR w Gryfinie, jednostka Urzędu Żeglugi Śródlądowej, która zabezpieczała tor wodny i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy międzynarodowej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem przeznaczonym do likwidacji skutków wycieku substancji ropopochodnych na rzece Odrze
. - mówią strażacy. 


W skutek rozszczelnienia zbiornika w barce, doszło do wycieku kilku ton paliwa do rzeki. Wówczas kapitan natychmiast powiadomił służby dzwoniąc na numer 112. Przybyłe na miejsce ćwiczeń jednostki dokonały oceny sytuacji i przystąpiły do sprawiania niezbędnego sprzętu służącego do usunięcia substancji ropopochodnej z rzeki. Głównym zadaniem uczestników było ustawienie zapór elastycznych, dzięki którym substancja ropopochodna była skierowana na linie brzegową. Następnym punktem było trafienie do separatora, czyli oddzielenie paliwa od wody.

Zrealizowane ćwiczenia miały charakter instruktażowo-szkoleniowy. Ćwiczenia odbywały się w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - dodają strażacy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.