Reklama [góra]

Powiat wyremontuje kolejną drogę, za blisko milion złotych


W Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd Powiatu i przedstawiciel spółki Maldrobud z Myśliborza podpisali 23 czerwca umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" z programu PROW 2014-2020. 

Na wykonanie kolejnego odcinka drogi w kierunku Gogolic o długości 811 metrów przeznaczono kwotę 974.125,52 zł brutto, z czego 63,63% stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną: przebudowa jezdni drogi wraz z konstrukcją, budowa parkingu i ciągu pieszego.

Planowany termin zakończenia robót to 15 październik br.

Na zdj. od lewej: Arkadiusz Durma - naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, Jerzy Miler - wicestarosta, Wojciech Konarski - starosta, Edward Malinowcz - prokurent spółki MALDROBUD. W głębi: Piotr Bugajski – radny Rady Powiatu, Jan Gładkow – członek Zarządu Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.