Reklama [góra]

Szpital w Dębnie chce współpracy z samorządami


Szpital Powiatowy w Dębnie planuje rozszerzenie swoich usług, w tym celu zorganizowano w środę 21 czerwca spotkanie z burmistrzami, wójtami i sekretarzami gmin. 

Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Rady Gminy w Dębnie, wzięli w nim udział Starosta Powiatu Myśliborskiego Danuta Patkowska, Burmistrz Dębna Piotr Downar oraz przedstawiciele gmin Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia i Boleszkowice.


- Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny związany z planowanym w bieżącym oraz przyszłym roku rozszerzeniem usług świadczonych przez szpital w Dębnie. W szczególny sposób dotyczyło to planowanego od 1 października uruchomienia świadczenia opieki świąteczno - nocnej w tym również punktu w Chojnie. W ramach spotkania dokonano prezentacji założeń rozwojowych szpitala i przeprowadzono dyskusję - informuje Julita Knasińska ze Szpitala Powiatowego w Dębnie. 

Podpisano również list intencyjny pomiędzy szpitalem a Gminą Chojna, dotyczący rozwoju współpracy. Ze strony Gminy Chojna list podpisał Burmistrz Adam Fedorowicz.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.