Reklama [góra]

Uwaga mieszkańcy, sanepid wydał zakaz przydatności wody do spożycia


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie wydał dwa komunikaty o zakazie przydatności wody do spożycia w kilku miejscowościach gminy Mieszkowice. 

Komunikat nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Kępa Troszyńska, gm. Mieszkowice, pow. Gryfiński zaopatrującego 795 mieszkańców miejscowości: Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Mirogniew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 26 czerwca 2017 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach zarządzający wodociągiem Kępa Troszyńska został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Komunikat nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Goszków, gm. Mieszkowice, pow. Gryfiński zaopatrującego 319 mieszkańców miejscowości: Goszków i Wierzchlas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 26 czerwca 2017 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach zarządzający wodociągiem Goszków został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Harmonogram dowozu wody pitnej:
Kępa Troszyńska
9:30 – 10:00
17:00 – 17:30
Troszyn
10:00 – 11:00
18:00 – 19:00
Sitno
11:30 – 12:30
19:30 – 20:00
Mirogniew
12:30 – 13:00
19:30 – 20:00
Goszków
7:00 -7:30
15:00 – 15:30
Wierzchlas
9:00 – 9:30
16:00 – 16:30

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.