Reklama [góra]

W sprawie dzików zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego [video]


Rozwiązanie problemu pojawiających się dzików w gminie Chojna a szczególnie w mieście oraz sposoby skutecznego zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom gminy było tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chojnie. 

W spotkaniu zorganizowanym w gabinecie burmistrza Adama Fedorowicza wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Chojna oraz kół łowieckich.

Niemal każdego dnia do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policji trafia kilka zgłoszeń od osób, które informują o dzikich zwierzętach przebywających w parkach i w ogródkach działkowych. Niedawno stado dzików było kilkukrotnie widziane nawet w samym centrum miasta.

W wyniku prowadzonej dyskusji wypracowano plan działania na najbliższe miesiące, w tym przede wszystkim wyprowadzenie dzików z miasta i zmniejszenie populacji tych zwierząt.

Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Te zwierzęta szybko przyzwyczajają się do tego, że ten sposób zdobywania pożywienia jest łatwiejszy i o wiele bardziej skuteczny. Kolejne pokolenia uczą się przez to żebrania o pokarm, opuszczają swoje naturalne środowisko aby zamieszkać w okolicach ludzkich siedzib.Kilka ważnych zasad, które należy bezwzględnie przestrzegać!
 • nigdy nie można dokarmiać dzików
 • nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach posesji - zbierać opadłe owoce i kosić trawę
 • na terenach zabudowy wielorodzinnej zamykać miejsca przeznaczone na śmietniki nie pozostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na odpady komunalne
 • naprawiać ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzików na posesję 
 • zamykać na noc wejścia do przydomowych ogrodów i ogródków działkowych
Jak uniknąć zagrożenia ze strony dzików i jak zachować się w przypadku zauważenia tych zwierząt? 
 • w przypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, należy spokojnie oddalić się z tego miejsca
 • w żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, nie straszyć ani tym bardziej atakować je lub gonić, 
 • szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zauważenia lochy z prosiakami, która chroni młode, może być bardzo niebezpieczna
 • dzik sprawiający wrażenie oswojonego jest nadal zwierzęciem dzikim, dlatego nie wolno do niego podchodzić, próbować głaskać lub dotykać i karmić, 
 • spacerując z psem należy trzymać go zawsze na smyczy, ponieważ ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika, 
 • nie wolno szczuć dzików psami, 
 • nie podejmować próby łapania dzików oraz nie przeganiać dzików w miejsca z których nie ma ucieczki, ponieważ osaczone mogą zaatakować,
 • ranny dzik, np. w skutek zderzenia z samochodem, może być bardzo agresywny
 • w miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren i tropy dzika) należy zachować szczególną ostrożność, 
 • dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany!
Czytaj również:
Dziki w centrum miasta, jednego z nich ratowali strażacy
Dziki coraz bliżej centrum miasta

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.