Reklama [góra]

Wykorzystali wakacje na modernizację szkół, powiat mocno inwestuje w placówki edukacyjne


Nowy rok szkolny 2017/2018 w powiatowych szkołach rozpoczęło 1278 uczniów. Wśród nich znajdą się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym specjalnych).

Najwięcej, bo 1174 powitało rok szkolny w liceach, technikach, szkołach przysposabiających do pracy oraz szkołach branżowych.

Modernizacje i wakacyjne prace w szkołach .Dyrektorzy powiatowych szkół nie próżnowali podczas wakacji. Poświęcili dużo pracy na odświeżenie sal i wyremontowanie najpotrzebniejszych pomieszczeń. Łącznie na prace remontowo-modernizacyjne wydatkowano z planów finansowych szkół kwotę ponad 82 tys. zł.Prace obejmowały m.in. 

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: remont pomieszczeń sanitarnych, sali konferencyjnej wraz z zapleczem, sal lekcyjnych i archiwum, biblioteki szkolnej, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń przeznaczonych na strzelnicę szkolną, wymianę drzwi i okien, malowanie korytarzy, częściową naprawę dachu; 
  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: naprawę instalacji wody zimnej w szkole, a w internacie naprawę instalacji wody zimnej, naprawę i malowanie ścian, prace naprawcze po wymianie rur instalacji wodnej, wymianę instalacji pionowej i poziomej na instalacji ciepłej i zimnej wody;
  • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie: generalny remont korytarza, wymianę drzwi w bibliotece i auli szkolnej, wymianę grzejników w gabinecie medycyny szkolnej, wymianę stolarki drzwiowej; 
  • w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie: częściową naprawę dachu na budynku szkoły.
Nowe inwestycje Powiat od lat konsekwentnie prowadzi inwestycje infrastruktury oświatowej. Oprócz wymienionych wyżej remontów w czasie wakacji prowadzone były prace inwestycyjne na które wydatkowano łącznie ponad 424 tys. zł.

Realizowano dwa zadania: Modernizację instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie” – 126 tys. zł oraz kompleksowy remont sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie – 298 tys. zł.

To nie koniec planowanych wydatków. Do końca 2017 r. zaplanowano do realizacji jeszcze dwa zadania w ZSP w Chojnie. Będzie to remont dachu budynku internatu oraz wymiana kotła c.o. – szacowana wartość prac ok. 132 tys. zł.

Nowy rok szkolny i początek zmian. Nowy rok szkolny to początek reformy edukacji. Zmiany są duże, a do najważniejszych należy powrót ośmioklasowej podstawówki (od 1 września 2017 r.) oraz czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum (z dniem 1 września 2019 r.).

Nowy program nauczania objął uczniów, którzy we wrześniu 2017 r. uczą się w klasie I, IV i VII. Pozostali uczniowie będą kończyć naukę według programów, które rozpoczęli.


gryfino.powiat.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.