Reklama [góra]

Rolnicy mogą ubiegać się o ubezpieczenia w związku z poniesionymi stratami


Prezes Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński skierował pismo do rolników, informując iż w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 roku, mogą ubiegać się o odszkodowanie. 

- Możecie ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionałnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego - czytamy w piśmie skierowanym do rolników.

Wnioski Złożone przez rolników będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.