Reklama [góra]

Skażona woda w Piasecznie, sanepid wydał komunikat


Powiatowa Stacja sanitarna w Gryfinie poinformowała o brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Piaseczno gmina Trzcińsko Zdrój.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie informuje, iż w dniu 13 września 2017 roku wydano komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój, pow. gryfiński zaopatrującego 421 mieszkańców miejscowości: Piaseczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 11 września 2017 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 53 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
  • Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. 
  • Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  • Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CEGIEŁKA” w Stołecznej, gm. Trzcińsko-Zdrój będąca zarządcą wodociągu Piaseczno została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.