Reklama [góra]

Dotknij gotyku - cykl warsztatów dla młodzieży z chojeńskimi zabytkami w roli głównej [foto]


Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne "Terra Incognita" zorganizowało w minioną sobotę grę miejską dla młodzieży, której tematem przewodnim były chojeńskie zabytki. Uczestniczyło w niej osiem drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 2 i z chojeńskiego "Korczaka". 

Zadaniem blisko 30 młodych uczestników było odszukanie na podstawie planów miasta, starych fotografii i zagadkowych instrukcji konkretnych miejsc w Chojnie i elementów architektonicznych zabytkowych budowli oraz wykonanie ich zdjęć. Po zakończeniu gry w uczestniczące w niej drużyny przygotowały w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej kilkuminutowe prezentacje multimedialne ukazujące chojeńskie zabytki i ich stan, a jury oceniało zarówno trafność odpowiedzi, jak i pomysłowość w ich zaprezentowaniu.


Pierwsze miejsce zdobyła drużyna "Różowe Pantery" z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w składzie: Weronika Zawieracz, Marcelina Anders, Karolina Ciężka i Kacper Kuta.

Gra stanowiła inaugurację całorocznego międzypokoleniowego projektu "Dotknij gotyku". Do udziału w nim organizatorzy zapraszają nie tylko młodzież, ale i chojeńskich seniorów, do których adresowana będzie część kolejnych wydarzeń projektu zaplanowanych na okres od listopada 2017 do czerwca 2018 roku. Już w najbliższą sobotę, 21 października odbędą sie pierwsze warsztaty dla młodzieży z cyklu "Architektura i sztuka gotyku".

Motywem przewodnim wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu będą chojeńskie zabytki, ich historia i stan obecny. Organizatorzy chcieliby poprzez projekt wpłynąć na zmianę nastawienia mieszkańców i lokalnych władz do problemu ratowania niszczejących zabytków, zainteresować ich tą tematyką i w efekcie – nakłonić do zajęcia ich ochroną i restauracją zabytkowych obiektów. Uczestnicy warsztatów będą nie tylko poznawali architekturę i sztukę gotyku, ale spróbują się dowiedzieć, dlaczego cenne chojeńskie zabytki, których wiele dużych miast mogłoby nam pozazdrościć, w tak małym stopniu służą turystom, a niektóre popadają w ruinę. Młodzież będzie miała do wyboru kilkumiesięczną pracę w grupie fotograficznej, przewodnickiej i dziennikarskiej. Wszystkie te warsztaty prowadzone będą przez dwupokoleniowe pary trzydziestolatków i seniorów powyżej 60 roku życia. Pod ich kierunkiem grupa fotograficzna pozna tajniki fotografowania zabytkowych budowli i detali architektonicznych, a potem przygotuje wystawę ukazującą stan chojeńskich zabytków. 


Grupa dziennikarska będzie prowadziła wywiady ze starszymi mieszkańcami miasta, próbując dowiedzieć się, dlaczego niektóre zabytkowe obiekty zostały po wojnie rozebrane, a inne zostały odbudowane, ale dzisiaj niszczeją, a następnie spisze wspomnienia seniorów. Uczestnicy warsztatów przewodnickich spróbują wcielić się w rolę przewodników po mieście i przygotują się do pierwszego w życiu oprowadzania, aby zainteresować innych losem zabytków. Na zakończenie efekty wspólnej zaprezentowane zostaną rodzicom i dziadkom uczestników projektu, a także innym m mieszkańcom Chojny oraz turystom.

W okresie od października do czerwca młodych i starszych mieszkańców Chojny czeka jeszcze wiele innych atrakcji. Wiosną młodzież uczestnicząca w projekcie pod hasłem „Wyciągnij babcię i dziadka z domu” przygotuje i przeprowadzi samodzielnie kolejną grę miejską, ty  razem adresowaną do seniorów. Zaplanowany jest również turniej wiedzy o gotyku i chojeńskich zabytkach z udziałem mieszanych drużyn młodzieży i seniorów, konferencja prasowa z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, a na zakończenie – wielki finał "Różne oblicza gotyku", do udziału w którym zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy Chojny. Projekt został dofinansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Seniorzy w akcji" realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw twórczych "ę" z Warszawy. Dotacja, którą otrzymało stowarzyszenie Historyczno Kulturalne "Terra Incognita" przyznana została laureatom trzyetapowego ogólnopolskiego konkursu grantowego. Chojeński projekt "Dotknij gotyku" znalazł się wśród 33 nagrodzonych dotacjami projektów, wybranych z blisko 300 zgłoszonych do udziału w konkursie. Autorami koncepcji i koordynatorami projektu są Magda Ziętkiewicz i Michał Gierke.

Partnerem projektu oprócz obu wymienionych szkół jest również Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, w której pomieszczeniach odbywały się będą warsztaty.

Magda Ziętkiewicz

 
 Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.