Reklama [góra]

Działania animacyjne w Bielinie


Mieszkańcy miejscowości Bielin (Gminia Moryń), w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, uczestniczą w działaniu animacyjnym, którego rzeczowym efektem jest niewielka strefa aktywnego wypoczynku (siłownia plenerowa) przy świetlicy wiejskiej. 

Miejscowi wolontariusze oraz uczestnicy projektu podczas spotkań wspólnie zdecydowali jakie urządzenia do ćwiczeń zostaną zakupione, a później sami przygotowali teren pod inwestycję. Ciekawym pomysłem na zachęcenie mieszkańców do większej aktywności i integracji jest zaplanowana na dzień 28 października 2017 roku „I olimpiada gier i zabaw” organizowana pod hasłem „Niezależnie od wieku graj i baw się człowieku”. Olimpiada będzie nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale także ciekawym sposobem na zaprezentowanie dzieciom i młodzieży gier i zabaw, które królowały na podwórkach i w domach kilka dekad temu. Tradycyjne gry i zabawy uzupełnione zostaną o te bardziej współczesne, ale stanowiące ciekawy pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Olimpiadzie i życzymy udanej zabawy. Z pozdrowieniami Anna Sobczyńska Sołtys Sołectwa Bielin

Działanie animacyjne realizowane w Bielinie to element zadania pn. Realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.