Reklama [góra]

Transport z żywnością w Mieszkowicach


W 12 października dojechał do Mieszkowic kolejny transport z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Artykuły spożywcze będą wydawane od 23 października  w godz. od 8:00 do 15:00 przy ul. Sienkiewicza 44 w Mieszkowicach (były Zakład Wulkanizacyjny) na podstawie skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca, której dochód netto nie przekracza 1.268,00 zł lub rodzina, w której dochód netto na osobę nie jest wyższy niż 1.028,00 zł i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Burmistrz Mieszkowic p. Andrzej Salwa składa serdeczne podziękowanie dla p. Roberta Cabana- Autokarowe Usługi Turystyczno-Usługowe oraz dla p. Piotra i p. Witolda Jesionek z firmy Jutan Sp. z o.o. za włączenie się w akcję przywiezienia artykułów z Banku Żywności.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.