Reklama [góra]

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci [video]


19 listopada obchodzony będzie międzynarodowy dzień przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Policja kontynuując projekt "Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji Zachodniopomorskiej ze społeczeństwem." zaangażowała się w kampanię społeczną poświęconą przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci pt. "Widzisz ? Słyszysz ? Działasz !".

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przypomina, iż dzieci są naszym wspólnym dobrem. Widząc dziecko brudne, zaniedbane, słysząc płacz czy awantury... reagujmy !Dziecko nie obroni się samo, często nie poskarży się nikomu. Jeśli jest krzywdzone to może liczyć jedynie na pomoc ze strony dorosłych. Tak na NASZĄ pomoc, to MY jako dorośli posiadając informacje, że dochodzi do przemocy wobec dzieci lub przypuszczając, że dziecko może być ofiarą przemocy nie zastanawiajmy się....Państwa telefon może uratować dziecku życie !

Każdorazowo możemy powiadomić Policję oraz instytucje pomocowe m.in. Stowarzyszenie SOS dla rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Nie bądźmy obojętni, nie udawajmy, że nie słyszymy płaczu i krzyków, nie odwracajmy się od bezbronnych bo oni liczą na naszą pomoc.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.