Reklama [góra]

Podziękowanie za pomoc w XX Andrzejkowym Balu Charytatywnym


Za bezinteresowną pomoc i życzliwość w organizacji XX Andrzejkowego Balu Charytatywnego organizowanego przez Rade Rodziców i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Wyrażamy wdzięczność i życzymy powodzenia w życiu osobistym państwu:
Marzenie Bokota , Annie Płocha, Agnieszce Krasowskiej, Joannie Kruszyńskiej, Annie Dylewskiej, Ewie Chodorowskiej, Sylwii Wojtczak-Cewce, Ewelinie Pawłowskiej, Ewelinie Obała, Marcie Klakla, Oldze Kwaśniewskiej, Dorocie Juzyszyn, Joannie Olszańskiej , Sarze Jabłońskiej, Hannie i Ryszardowi Stołowskim, Grażynie Babiarz, Ewie i Robertowi Lidzkim, Krzysztofowi Kleszczyńskiemu, Andrzejowi Stelmach, Amandzie Kucak, Beacie i Franciszkowi Jazom, Tomaszowi Modras , Rafałowi Cieszkowskiemu- MBM-2, Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „DOM”, Teresie Kłapouch, Leszkowi Chełstowskiemu, Teresie i Tomaszowi Kołodyńskim, Katarzynie Braszce, Joannie Matuszak, Krzysztofie Ignaczak, Karolinie Gawron, Marcinowi Kurpiel , Justynie i Wojciechowi Kubikom, Agnieszce Bondia, Elżbiecie i Dariuszowi Ćwirkom, Sylwii i Tomaszowi Siwiela, Jarosławowi Przygoda, Zbigniewowi i Jacekowi Turnau, Dorocie i Mirosławowi Mościckim, Ewie i Piotrowi Pietrucha, Izabeli i Andrzejowi Stępkowskim, Kołu Łowieckimu „Cyranka.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.