Reklama [góra]

Wieczornica Niepodległościowa w Mieszkowicach [foto]


W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach odbyła się wieczornica listopadowa. Program słowno-muzyczny pt. "Pisk Białego Orła" przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach, pod kierunkiem nauczycielki Pani Ewy Andrzejewskiej. 

Fabuła inscenizacji osnuta została wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I wojny światowej przeżywała wojenną traumę - wymarsz ojca i syna na front. Ludzie ci ukrywali w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. 

Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł, którego głos - pisk słyszalny był w duszy Polaków i nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Ten patriotyczny spektakl przeniósł nas w czasie, skłonił do zadumy i refleksji, został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność. Podniosły nastrój wieczornicy podtrzymały również muzyczne występy dzieci i młodzieży w repertuarach, przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową okoliczność. 

Do wspólnego śpiewania włączyli się również uczestnicy uroczystości, wykonując popularne pieśni patriotyczne. Burmistrz Mieszkowic Pan Andrzej Salwa podziękował nauczycielce oraz uczniom za przygotowanie inscenizacji, dzieciom i młodzieży na piękny śpiew, a następnie zaprosił przybyłych gości na promocję książki pt. "V Nadodrzańskie spotkania z historią 2017".  Dr Andrzej Chludziński streścił po krótce referaty zamieszczone w publikacji oraz podkreślił, że wydanie piątej książki pokonferencyjnej przyczynia się do dużej promocji regionu. Dla uczestników przygotowano serwis kawowy a dla młodych artystów drobne upominki.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.