Reklama [góra]

Uchwała budżetowa ściągnięta z porządku obrad


Nie udało się w Trzcińsku Zdroju przed świętami przyjąć budżetu gminy na 2018 rok. Punkt dotyczący projektu został ściągnięty z porządku obrad. 

W projekcie dochody ustalono w kwocie nieco ponad 21 mln złotych (w tym 820 tys. zł wydatków majątkowych ze sprzedaży gminnych nieruchomości) i wydatki w kwocie bardzo podobnej. W budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie nieco ponad 65 tys. złotych. Uchwała budżetowa została jednak ściągnięta z porządku obrad.

Ponad 6 milionów długów

Według danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, gmina Trzcińsko Zdrój na dzień 30.09.2017 miała 6 140 897,81 zł zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych. Źródłem zadłużenia są kredyty zaciągnięte na sfinansowanie deficytu w 2010, 2011, 2012 i 2015 roku.

Na zdj. Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju (fot. archiwum).

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.