Reklama [góra]

Nabór do Klubu Seniora


Gmina Chojna / Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu pn. „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa VII Włączenie społeczne; działanie 7.6.ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”.

Nabór trwa od 10 stycznia 2018 r do 17 stycznia 2018 r.Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, I piętro, pokój Nr 7.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać osobiście w biurze projektu, są również dostępne do pobrania ze strony internetowej OPS. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu osobistego lub telefonicznego z koordynatorem projektu – p. Sylwią Balawejder w sprawie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu można liczyć na pomoc i instruktaż przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej.

Do projektu zapraszamy grupy osób:
1. Seniorów (wiek 60 + ) – o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu
2. Kandydaci do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej tj. Opiekun osoby niesamodzielnej i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
3. Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, np. sprzątania, pielęgnowania ogrodu, robienia zakupów, czy samodzielnego dotarcia do lekarza.

Dokumenty ogólne: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie + załączniki dostępny na chojna .pl

Osoby do kontaktu:
Sylwia Balawejder – koordynator projektu tel. 091 431 20 66
Anna Przysiężna – asystent tel. 091 414 29 71 wew. 20

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.