Reklama [góra]

Sędziowie Sądu Rejonowego w Gryfinie wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości


Sędziowie z Sądu Rejonowego w Gryfinie wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego oraz o niewyrażeniu zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez Sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Władysławę Motak w związku z osiągnięciem przez nią 60 roku życia.

Sędzia Michał Żelazowski został odwołany w styczniu, oficjalnym powodem miały być złe wyniki i zaległość sądu w sprawach karnych. Jak informował na początku roku Głos Szczeciński, te powody są nieprawdziwe a Sąd Apelacyjny w Szczecinie ma należeć obecnie do jednych z najlepszych w Polsce. 

Jaki jest więc powód odwołania? Sędzia Żelazowski ostro krytykował zmiany w sądownictwie.

Sędziowie Sądu w Gryfinie wyrażają sprzeciw

Podczas zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie wyrażono sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego oraz o niewyrażeniu zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez Sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Władysławę Motak w związku z osiągnięciem przez nią 60 roku życia. 

- Decyzje te, w ocenie Zebrania Sędziów, są zarazem pozbawione merytorycznych przesłanek jak i są przejawem lekceważenia osób, których dotyczą, naruszają przy tym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy - czytamy w komunikacie na stronie instytucji. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.