Reklama [góra]

Gryfino upomniało się o WyklętychGryfińskie koło Młodzieży Wszechpolskiej wzięło udział, w ogólnopolskiej kweście przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Wydarzenie to odbyło się 4 marca.
Zebrane środki przeznaczone zostaną na propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-1963, poprzez:
  • budowę, remont nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych.
  • organizacje wykładów, spotkań i uroczystości z historykami i kombatantami, poświęconych Bohaterom podziemia niepodległościowego.
  • opracowywanie i wydanie dokumentów źródłowych, broszur edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o podziemiu niepodległościowym.
  • produkcję filmu fabularyzowanego o losach podziemia niepodległościowego w czasie wojny.

Gryfińscy Wszechpolacy oraz sympatycy od godzin porannych z biało-czerwonymi opaskami, a także w mundurach z epoki kwestowali na placu księcia Barnima I oraz jego okolicy zbierając środki na szeroko pojęte czczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 1945- 1963. Kwesta w Gryfinie spotkała się z dużym uznaniem i szacunkiem mieszkańców. Wiele miłych i ciepłych słów padało pod naszym adresem, między innymi podziękowania za przywracanie pamięci o ludziach, którzy mieli na zawsze zostać wymazani z pamięci rodaków i kart historii. Przeprowadziliśmy także kilka bardzo ciekawych rozmów z mieszkańcami naszego miasta, które dobitnie pokazały, że duch i pamięć Żołnierzy Niezłomnych z roku na rok umacnia się a wiedza o ich czynach staje się coraz powszechniejsza. Usłyszeliśmy także kilka historii o żołnierzach Armii Krajowej oraz innych formacji niepodległościowych, którzy byli członkami rodzin mieszkańców naszego miasta.

Dzięki hojności mieszkańców Gryfina udało nam się zebrać 574,77 zł Za wszystkie datki, rozmowy, miłe słowa, uśmiechy i historie bardzo serdeczne dziękujemy.

Czołem Wielkiej Polsce
Maciej Waliński
Prezes gryfińskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.