Reklama [góra]

Najwięcej przestępstw było na terenie gmin Gryfino i Chojna - policyjne statystyki za 2017 rok


Na terenie naszego powiatu utrzymuje się tendencja spadkowa ilości popełnianych przestępstw, ich wykrywalność wyniosła w 2017 roku 76,7% i była wyższa od poziomu wykrywalności średniej dla naszego województwa, która wynosiła 74,1%. 

Pod koniec lutego na sesji Rady Powiatu w Gryfinie Komendant Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie inspektor Kazimierz Piotrowski (na zdjęciu u góry) przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności KPP w Gryfinie.

Największą liczbę przestępstw w 2017 roku odnotowano w gminach Gryfino i Chojna, na przestrzeni ostatnich trzech lat utrzymuje się ona na podobnym poziomie. Najmniej przestępstw odnotowano na terenach gmin Stare Czarnowo i Widuchowa.


Na terenie naszego powiatu najbardziej dokuczliwymi przestępstwami są kradzieże z włamaniem, nietrzeźwi kierujący oraz przestępstwa gospodarcze i przeciwko rodzinie. Wszystkie wymienione zajmują blisko połowę wszystkich popełnianych przestępstw. Blisko 20% stanowi również przestępczość narkotykowa i nietrzeźwi kierujący.


W ubiegłym roku odnotowano 958 przestępstw kryminalnych, to o 70 przestępstw mniej w stosunku do roku 2016. Pomiędzy poszczególnymi przestępstwami nie potwierdzono związku podmiotowego, wobec tego z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż nie działały na terenie powiatu zorganizowane grupy przestępcze.


W 2017 roku funkcjonariusze KPP w Gryfinie odzyskali mienie o wartości ok 349 605 złotych.

Prewencja

W ubiegłym roku podczas pełnionej służby policjanci wylegitymowali 46 607 osób (w 2016 roku było to 44 345 osób). Funkcjonariusze przeprowadzili 14 938 interwencji, z czego 13 588 w miejscach publicznych i 1359 interwencji domowych. W czasie pełnionych służb policjanci dokonali zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa ogółem 345 osób. Poszukiwanych osób zatrzymano 226. W stosunku podejrzanych o przemoc w rodzinie wszczęto 309 procedur "Niebieskiej Karty".

Ogółem ujawniono 19072 wykroczenia, w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost o 393 wykroczenia. W stosunku do ich sprawców wniesiono 579 wniosków o ukaranie przez do sądów, nałożono 9865 mandatów karnych i zastosowano 8304 pouczenia.

W artykule Ponad 700 kolizji i 7147 mandatów - prezentujemy policyjne statystyki w powiecie gryfińskim za 2017 rok podajemy statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.