Reklama [góra]

Obrady Rady Miejskiej w Chojnie już w czwartek [porządek obrad]


Przed nami kolejna rada miejska w Chojnie która obędzie się w czwartek 26 kwietnia o godz 11:00.

Porządek obrad tym razem obejmuję 15 punktów . Lokalni politycy zajmą się miedzy innymi zmianą w budżecie gminy Chojna na 2018 rok  oraz po raz kolejny likwidacją zakładu gospodarki mieszkaniowej.

Poznaj pełny plan XLIV sesji 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji (22.02.2018) i z XLII sesji rady (27.02.2018).
4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje i zapytania radnych.
7. Wnioski Komisji.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.
Druk nr 1/XLIV/2018
 • Stanowiska komisji
 •  Dyskusja
 •  Podjęcie uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie. (obr.Mętno) Druk nr 2/XLIV/2018
 • Stanowiska komisji
 •  Dyskusja
 •  Podjęcie uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Nawodna. (dz.nr 403 o pow. 300 m2-remiza) Druk nr 3/XLIV/2018
 • Stanowiska komisji
 •  Dyskusja
 •  Podjęcie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie  z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej. Druk nr 4/XLIV/2018
 • Stanowiska komisji
 •  Dyskusja
 •  Podjęcie uchwały
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Druk nr 5/XLIV/2018
 • Stanowiska komisji
 •  Dyskusja
 •  Podjęcie uchwały
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.