Reklama [góra]

Prawo łowieckie do zmiany? Dwa ministerstwa pracują nad rozwiązaniem problemuPo tym jak sołtysi zaczęli masowo składać rezygnację ze stanowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Środowiska we wspólnym komunikacie poinformowało, że jest w trakcie prac nad rozwiązaniem problemu jakim jest szacowanie szkód łowieckich.

Od 1 kwietnia br. w życie weszła znowelizowana ustawa o prawie łowieckim, według nowych przepisów szacowaniem szkód łowieckich obarczono sołtysów. O problemie pisaliśmy między innymi w artykule Sołtysi nie chcą szacować szkód łowieckich i masowo składają rezygnację.

Na stronie MSWiA ukazał się komunikat w tej sprawie: 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się głosami sygnalizującymi problemy przy realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 22 marca 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia br., niniejszym, w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie.

Art. 46 znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich, a także ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół. W skład zespołu wchodzą przedstawiciel gminy, przedstawiciel dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i poszkodowany rolnik, z przewodnią rolą przedstawiciela gminy.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w trakcie prac nad rozwiązaniem problemu szacowania szkód łowieckich zgłaszanych w zakresie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Kwestia ta była również dyskutowana na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 25 kwietnia 2018 r. z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych oraz środowisk sołeckich. Problem ten jest dostrzegany przez obie strony Komisji Wspólnej i zostanie rozwiązany w trybie pilnym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z MSWiA.


W gminie Widuchowa ze stanowiska zrezygnowało już ośmiu sołtysów, w Chojnie z kolei sołtysi zapowiedzieli, że będą składać protest

- Funkcja sołtysa jest funkcją społeczną, nie można nakładać na jednostkę pomocniczą gminy obowiązków urzędniczych. Metodyka wyliczenia należnych odszkodowań wymaga specjalistycznych szkoleń i dyspozycyjności. Nie możemy zgodzić się z narzuceniem nowych obowiązków oraz przeniesieniem na nas odpowiedzialności za szacowanie szkód łowieckich i wypłacanych odszkodowań. W związku z naszym apelem zwracamy się do władz samorządowych gminy Chojna o pomoc prawną, wypracowanie jednolitego zdania w tej sprawie oraz przedstawienie wspólnego stanowiska wyższym organom państwowym. Liczymy na poparcie sołtysów z innych gmin - czytamy w roboczym piśmie nad którym pracują sołtysi z gminy Chojna.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.