Reklama [góra]

Akcja Wszechpolaków w Gryfinie [foto]


W czwartek 24 maja gryfińscy Wszechpolacy zorganizowali akcję informacyjną dotyczącą ustawy 447 na terenie Gryfina. 

Ustawa 447, która została już podpisana przez Donalda Trumpa powoduje, że instytucje żydowskie dostały kolejne narzędzie do stosowania szantażu wobec Polski. Ustawa 447 dotyczy zwrotu niematerialnego mienia, czyli pieniędzy jako zadośćuczynienia za krzywdy II Wojny Światowej. Haracz trafi do osób, które z ofiarami niemieckiego ludobójstwa nie mają nic wspólnego. 

W liście do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości żydowscy obywatele USA obliczyli swoje żądania na 300mld dolarów. 

Dla porównania dochody do polskiego budżetu w 2017 roku wyniosły 350mld złotych. Roszczenia są bezpodstawne, gdyż w 1960 roku USA i PRL podpisały umowę, na mocy której w ramach za spłatę przez Polskę 40mln dolarów, władze USA zobowiązały się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń swoich obywateli i osób prawnych do mienia pozostawionego w Polsce. Kwota z umowy została spłacona do 1981r.

Akcja Wszechpolaków miała charakter informacyjny i polegała na uświadomieniu społeczeństwa o tym, że to oni zapłacą ze swojej kieszeni za wybujałe roszczenia zawarte w ustawie 447. Biało-czerwoną taśmą wraz z kartką informacyjną zostały owinięte obiekty w miejscach publicznych takie jak ławki, tablice, pomniki czy zabytki, które musiałyby zostać sprzedane dla zaspokojenia wybujałych potrzeb.

Młodzież Wszechpolska Gryfino

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.