Reklama [góra]

Zagłosuj na Krzywin i Moryń w Programie Społecznik


Aż 4 mln zł na realizację Programu Społecznik w roku 2018. Będzie on realizowany w formule regrantingu, w podziale na dwa filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski. Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje , w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. Drugi filar to nowość, to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy powiatów, jak i całego regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

Na liście znajdziemy wiele różnych pomysłów. Pośród nich, dwa pochodzące z naszego regionu:
 • Mały Krzywin bije światowy siatkarski rekord Guinessa (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krzywin)

  Niewielka miejscowość Krzywin, znana niegdyś z kilku inicjatyw lokalnych, podejmuje wielkie wyzwanie poprawienia oficjalnego rekordu Guinessa, ustanowionego na Rynku Głównym w Krakowie podczas mundialu siatkarskiego w 2014 roku. Ówczesny wynik to 1856 osób, które jednocześnie przez 10 sekund odbijały piłkę siatkową. W Krzywinie padnie rekord?
 • Centrum Szkoleniowe Małego Strażaka (Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu)
   
 • Pierwsze w powiecie gryfińskim Centrum Szkolenia Małego Strażaka wraz z Akademią Małego Strażaka to nasza reakcja na zauważalny spadek zainteresowania służbą w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Kształtowanie wrażliwości społecznej oraz postaw obywatelskich u najmłodszych mieszkańców regionu to podstawowe cele naszej inicjatywy.
Kartę do głosowania znajdziemy tu.

Regulamin
 1. Głosowanie jest możliwe od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 20:00.
 2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia.
 3. Głosować można wyłącznie elektronicznie.
 4. Na inicjatywę o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
 5. Na inicjatywę o zasięgu regionalnym głosować może każdy mieszkaniec zamieszkujący województwo zachodniopomorskie.
 6. Aby głos był ważny należy wpisać na karcie do głosowania 1 inicjatywę o zasięgu powiatowym i maksymalnie 3 inicjatywy o zasięgu regionalnym (numer i nazwa inicjatywy zweryfikowanych przez Zespół Oceniający)/
 7. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, oraz odznaczeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Programu Społecznik budżet obywatelski.
 8. Głos jest nieważny w przypadku kiedy: na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednej inicjatywy o zasięgu powiatowym lub więcej niż trzech o zasięgu regionalnym, wpisano nieprawidłową nazwę powiatu zamieszkania lub nie wpisano jej wcale, karta nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie, głosujący nie jest mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.
 9. W przypadku kiedy głosujący mieszkaniec oddał głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym lub regionalnym, którego nie jest mieszkańcem, głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem zamieszkania.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.