Reklama [góra]

Gmina montuje nowe place zabaw. Termin zakończenia planowany jest na koniec lipca [foto]


W gminie Widuchowa trwa montaż nowych placów zabaw. Obiekty powstają w czterech miejscowościach: Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. 

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 67 208,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Pierwszy plac został zamontowany w Dębogórze. Pozostałe trzy place zabaw powstaną do końca lipca b.r. – czytamy dalej.


Nowe place zabaw

Na początku czerwca na łamach naszego portalu publikowaliśmy artykuł dotyczący złego stanu placu zabaw w miejscowości Rynica. – W uzupełnieniu informuję, że w 2017 r. Gmina Widuchowa złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin” z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 67 208 zł. Inwestycja zgodnie z podpisaną umową z Województwem Zachodniopomorskim ma zostać zakończona do dnia 25.08.2018 r. W najbliższym czasie zlecony zostanie demontaż istniejącego placu zabaw w miejscowości Rynica, a w jego miejsce zostanie zamontowany nowy plac zabaw – czytamy w piśmie skierowanym do naszej redakcji.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.