Reklama [góra]

Święto Policji w Myśliborzu [foto]


We wtorek 10 lipca w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość obchodów "Święta Policji". 

Myśliborscy policjanci podczas uroczystej gali w gronie przedstawicieli władz samorządowych, współdziałających z Policją instytucji, zaproszonych gości, a także mieszkańców powiatu myśliborskiego, odebrali wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W tegorocznych obchodach Święta Policji uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Marek Jasztal. Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu podinsp. Dariusz Ufnowski w swoim przemówieniu podkreślił, że pomimo następujących zmian i wydarzeń obecnie policjanci są kontynuatorami odwiecznego zadania zapobiegania oraz zwalczania przestępczości. Komendant podziękował funkcjonariuszom za codzienny trud, zaangażowanie i profesjonalizm w służbie. Wyraził również słowa uznania i podziękowania wobec samorządów oraz służb współpracujących z Policją za podążanie wspólną drogą na rzecz bezpieczeństwa.

Po przemówieniu nastąpiło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnień dla pracowników komendy. Podziękowania otrzymali także przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji oraz osoby stale współpracujące z myśliborską jednostką. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła wyróżnił myśliborskich funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy za sumienność, zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. W 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu zostało mianowanych 40 policjantów na wyższe stopnie służbowe:
  • w korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień mianowano 2 policjantów,
  • w korpusie aspirantów na wyższy stopień mianowano 11 policjantów,
  • w korpusie podoficerów na wyższy stopień mianowano 27 policjantów.
Ponadto decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu podinsp. Dariusza Ufnowskiego w korpusie szeregowych na stopień starszego posterunkowego mianowano 2 policjantów.

Po wręczeniu mianowań i wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Starosta Myśliborski Pani Danuta Patkowska, która nie szczędziła słów podziękowań za dotychczasową współpracę, gratulacji otrzymanych awansów oraz wyróżnień, a także życzyła wielu sukcesów, dobrego zdrowia, optymizmu i pomyślności w realizacji ambitnych planów oraz zamierzeń.

Podczas uroczystości głos zabrali także Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie bryg. Marek Popławski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu mł. bryg. Grzegorz Słota. Panowie Komendanci, dziękując za wzorową współpracę, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu podinsp. Dariusza Ufnowskiego złożyli gratulacje za zaangażowanie i profesjonalne zabezpieczenie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które miały miejsce w maju tego roku w Myśliborzu z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Jako ostatni głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Marek Jasztal, który oprócz podziękowań skierowanych do policjantów, ich rodzin oraz pracowników Policji, podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów i instytucji współpracujących na co dzień z myśliborską Policją.

Na zakończenie Powiatowych Obchodów Święta Policji w Myśliborzu nastąpiła część artystyczna, podczas której zaprezentowała się laureatka Powiatowego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych z awansem na stopień wojewódzki, laureatka wielu ogólnopolskich festiwali piosenki, absolwentka Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myśliborzu Renata Raźna.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.