Reklama [góra]

Sołectwo i gmina dzięki współpracy wykonało ważną dla społeczności inwestycję [foto]


Wzmocnienie brzegów stawów w Kołowie zakończone. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy sołectwa Kołowo i gminy Stare Czarnowo w pozyskaniu środków zewnętrznych z programu „Granty Sołeckie” w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

– Finalizujemy długo oczekiwaną przez mieszkańców Kołowa inwestycję. Pozyskane środki są dowodem, że Kołowo i jego mieszkańcy z całą pewnością mogą być wzorem dla innych sołectw. Największa tutaj zasługa sołtysa Kazimierza Bejnarowicza, który aktywizuje mieszkańców i pełni rolę prawdziwego lidera w swoim sołectwie  podkreśliła wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.


Mieszkańcy Kołowa od wielu lat dzięki funduszowi sołeckiemu stawiają na rozwój miejscowości, przeznaczając co roku całość swojego budżetu na zadania inwestycyjne. Realizacja projektu w Kołowie zakładała faszynowanie brzegów, tj. umocnienie ich przy zastosowaniu solidnych a zarazem ekologicznych materiałów. Dzięki inwestycji zabezpieczono brzegi stawów przed wypłukiwaniem i osuwaniem się podłoża oraz wzmocniono ich linię brzegową, dodając przy tym niezwykłego uroku.

Ostatnim etapem inwestycji będzie nawiezienie i rozplantowanie ziemi oraz zasianie trawy przy brzegach stawów. Pracę wykonają mieszkańcy i sympatycy Kołowa wraz z sołtysem Kazimierzem Bejnarowiczem.

 Stawy zlokalizowane są w samym centrum miejscowości. Dzięki tej inwestycji staną się prawdziwą wizytówką Kołowa  przekonuje sołtys Kazimierz Bejnarowicz.

Łączny koszt inwestycji to 22 tys. zł, z czego 10 tys. zł. stanowić będzie marszałkowski grant, a 12 tys. zł to środki własne sołectwa. W ubiegłym roku dotacje z programu „Granty Sołeckie” Urząd Marszałkowski przyznał sołectwu Stare Czarnowo na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu, a także sołectwu Binowo na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Binowskim.


Źródło: stareczarnowo.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.