Reklama [góra]

Służby ostrzegają przed afrykańskim pomorem świń [video]


Główny Inspektorat Weterynarii ostrzega przed afrykańskim pomorem świń. Choroba może pojawić się również w województwie zachodniopomorskim.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
  • Jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezionego padłego dzika do właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii (tel. 91 416 2274, 602 650 670), najbliższej lecznicy weterynaryjnej (tel. 91 414 1171, 91 414 2810) lub miejscowego koła łowieckiego. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem przez afrykański pomór świń:
  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.