Reklama [góra]

„Mamy jeden cel – praca dla społeczeństwa” – wywiad z Barbarą Rawecką


Barbara Rawecka jest kandydatką na burmistrza gminy Chojna z KWW Inicjatywa Samorządowa. W samorządzie ma ogromne doświadczenie, od kilku lat pracuje jako sekretarz powiatu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

Inicjatywa Samorządowa jako pierwsza zaprezentowała obszerny program wyborczy z konkretnymi rozwiązaniami. Poniżej prezentujemy wywiad z kandydatką na burmistrza.

Zadam to odwieczne pytanie: co Panią skłoniło do startu w wyborach?

Pewnie moja odpowiedź nie będzie też bardzo zaskakująca. Decyzja moja jest przemyślana i przedyskutowana z wieloma osobami. Widzę, co się dzieje w Chojnie, a raczej czego władza nie robi w naszej gminie. Wielokrotnie w trakcie rozmów moi rozmówcy wskazywali na kiepski stan finansów, brak znaczących działań w zakresie ochrony zabytków, ochrony środowiska czy inwestycji drogowych.  Mam pomysł na ożywienie gminy, pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje drogowe czy ochronę zabytków. Potrzeba też prostych działań, niewymagających wielkich środków, aby zmienić obraz Chojny. Ne chcę, żeby zabrzmiało to jak chwalipięctwo, ale mam pomysł, umiejętności i chęci, by ciężko pracować dla Naszej Małej Ojczyzny.

Dlaczego startuje Pani z ugrupowania Inicjatywa Samorządowa?

Uważam, że w gminach i powiecie powinni zarządzać niepartyjni samorządowcy, bo dzięki temu nie dzielimy społeczeństwa. Inicjatywa Samorządowa jest ruchem, który skupia ludzi o różnych poglądach, ale mających jeden cel – praca dla społeczeństwa. Myślę, że w powiecie starosta Wojciech Konarski, radni Inicjatywy i ja pokazaliśmy, że można naprawić finanse, wykonać wiele niezbędnych inwestycji i realizować swoje obietnice wyborcze. Cieszę się, że w tej grupie jest wielu młodych ludzi, bo oni dają gwarancję, że idea Inicjatywy Samorządowej będzie się rozwijała.

Co proponujecie dla Chojny?

Gmina znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej, a więc zaproponujemy szereg rozwiązań organizacyjnych mających na celu poprawę podupadłych finansów. Chcemy współpracować z  przedsiębiorcami. Mamy pomysł na remonty, modernizacje dróg i ulic gminnych i powiatowych. Wykażemy szczególną troskę o zabytki. Ożywimy turystycznie gminę. Chcemy budować ścieżki rowerowe bądź ciągi pieszo-jezdne. Jednak najważniejszy dla nas będzie każdy mieszkaniec gminy. Proponujemy w tym zakresie działania systemowe mające na celu rodzinę, ale też współpracę ze  stowarzyszeniami.  Dla nas ważne jest to, ze nasz program powstawał przez wiele miesięcy podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami naszej gminy. Jest to więc nasz wspólny cel, który chcemy osiągnąć.


Materiał sfinansowano ze środków KWW Inicjatywa Samorządowa
Artykuł sponsorowany 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.