Reklama [góra]Paweł Sławiński dziękuje mieszkańcom i zaprasza na wybory [video]


Mieszkańcom gmin Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Cedynia dziękuję za to, że cztery lata temu zaufaliście mi i wybraliście na reprezentanta do Rady Powiatu w Gryfinie. 


Mam 28 lat. Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Chojna, uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, następnie do Gimnazjum im. Janusza Korczaka i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. Ukończyłem studia na Wyższej Szkole Bankowej Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie na kierunku Psychologia w Biznesie. Wspólnie z żoną wychowujemy dwójkę wspaniałych dzieci. Jako przedsiębiorca prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem członkiem stowarzyszenia miłośników kolarstwa Bike Team Chojna oraz strażakiem ochotnikiem w jednostce OSP Chojna. 

Przez ostatnie 4 lata sprawowałem mandat radnego. W tym czasie wystosowałem 26 interpelacji w sprawach, z którymi zwrócili się do mnie mieszkańcy. Przewodniczyłem komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, odbyliśmy 46 posiedzeń, podczas których wielokrotnie poruszaliśmy między innymi tematy służby zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, stanu dróg, wynagrodzeń pracowników instytucji podległych Starostwu Powiatowemu, bezrobocia czy funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie.

Zabiegałem w GDDKiA o poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej nr 31 Chojna – Graniczna poprzez budowę ścieżki lub chodnika oraz stworzenie przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki przy przychodni zdrowia. Cały czas zabiegam o remonty powiatowych dróg i ulic.

Jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, którego budowa kosztowała 4,5 mln złotych. Niebawem rozpocznie się budowa nowego obiektu Szpitala Powiatowego (koszt to 15 mln zł). Przez 4 lata na remonty i bieżące utrzymanie dróg przeznaczyliśmy około 40 mln złotych. W Chojnie poprawiliśmy jakość usług medycznych poprzez uruchomienie przychodni specjalistycznej.

Inwestujemy w uzdolnioną młodzież poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu. Wspieramy wydarzenia, stowarzyszenia i inicjatywy mieszkańców.

Mi zależy... 

aby nasz powiat się rozwijał 
aby nasze dzieci i młodzież chodziły do dobrych i przyjaznych szkół
na samorządzie opartym na dobrej współpracy
abyśmy mieli nowoczesną infrastrukturę sportową 
aby wspierać inicjatywy mieszkańców 
abyśmy mieli dobre i bezpieczne drogi
aby ciągle poprawiać jakość służby zdrowia w naszym powiecie
abyśmy byli dumni z naszego regionu!

Jeżeli uważasz, że będę dobrze reprezentował Twoje interesy w samorządzie, proszę o głos.

Lista nr 11, pozycja nr 3Materiał wyborczy KWW Inicjatywa Samorządowa

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.