Reklama [góra]

Przez długi gminy mogą odciąć ciepło w bloku?


Kilka dni temu do naszej redakcji wpłynął mail od zaniepokojonej mieszkanki z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie braku możliwości regulowania faktur za centralne ogrzewanie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narciarskiej 55 w Chojnie z uwagi na działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie oraz Gminy Chojna.


Gmina Chojna jest właścicielem 17 lokali w budynku przy ul. Narciarskiej 55 w Chojnie za które od miesiąca lutego 2018 nie reguluje opłat eksploatacyjnych w tym zaliczki za centralne ogrzewanie. Na dzień otrzymania wiadomości od mieszkanki, tj. 11 października, zadłużenie Gminy Chojna jako właściciela z tego tytułu przekraczało 60 tysięcy złotych.

Sytuacja ta powoduje niemożliwość uregulowania faktur za ciepło co w konsekwencji doprowadzi do wstrzymania przez PUK Chojna dostaw ciepła. 

 Pomimo wielokrotnych interwencji mieszkańców oraz zarządcy budynku u Burmistrza Gminy Chojna a także pełniącego obowiązki dyrektora ZGM sytuacja nie uległa zmianie. Tłumaczenie ww. osób, że zaległość zostanie uregulowana po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy uznać za działanie na szkodę mieszkańców tej Wspólnoty – dodaje nasza rozmówczyni. 

O próbach likwidacji ZGM pisaliśmy wielokrotnie na naszym portalu. Pytania w sprawie zadłużenia gminy na rachunku Wspólnoty przesłaliśmy drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Chojnie w piątek 12 października, do tej pory jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Aktualizacja, 2.11.2018
W środę 31 października otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania. Pismo publikujemy poniżej.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.