Reklama [góra]

Tak pracowali radni w Radzie Gminy w Widuchowej – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Gminy Widuchowa. 

W VII kadencji rady odbyło się 29 sesji, podczas których radni łącznie złożyli... trzy interpelacje. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące frekwencji. 

Marzena Bielak – 1 nieobecność 
Marek Burta – 2 nieobecności 
Zbigniew Dwojak – 8 nieobecności 
Dariusz Filipiak – 0 nieobecności 
Jadwiga Hasiuk – 2 nieobecności 
Marcin Janiak – 14 nieobecności 
Małgorzata Jankowska – 1 nieobecność 
Bogdan Kosmalski – 0 nieobecności 
Janusz Kulka – 0 nieobecności 
Marcin Łowicki – 1 nieobecność 
Agnieszka Malik – 3 nieobecności 
Zdzisław Merski – 0 nieobecności 
Katarzyna Nazar – 0 nieobecności 
Sebastian Pomykała – 1 nieobecność 
Magdalena Puzik – 5 nieobecności 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.