Reklama [góra]

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachuZ A P Y T A N I E     C E N O W E 


 1. Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 5-5 A W CHOJNIE.
 2. Przedmiot zamówienia: WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM MANSARD PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 5-5 A W CHOJNIE.
 3. Termin realizacji zamówienia: od 01 marca 2019 r. do 30 wrzesień 2019 r. 
 4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia: DTBS SP. Z O. O. W DĘBNIE tel.:95 760 24 44 LUB 509 497 180.
 5. Kryteria wyboru ofert: NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA.
 6. Wymagania, jakie powinien spełnić Wykonawca zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadania koncesji, zezwolenia) posiadać polisę od ryzyk budowlanych oraz OC.
 7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści.
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia; wpłata na konto wspólnoty kwoty 5% wartości robót na okres do końca trwania gwarancji.
 9. Warunki gwarancji: MINIMUM 36 MIESIĘCY.
 10. Sposób przygotowanej oferty:ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzieleniu zamówienia: CHROBREGO 5-5A W CHOJNIE REMONT DACHU.
 11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie DTBS SP. Z O. O. W DĘBNIE UL. DROGA ZIELONA 1.

Przedmiar robót na WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM MANSARD PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 5-5 A W CHOJNIE można uzyskać w siedzibie DTBS SP. Z O. O. W DĘBNIE UL. DROGA ZIELONA 1 w godz. 7:00-15:00.

Z upoważnienia Wspólnoty
Prezes Jana Robak

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.