Reklama [góra]

Kampania społeczna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”


Przed nami kolejny sezon grzewczy, który niesie za sobą wzrost zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych. Zagrożenie to wiąże się m.in. z nieprawidłową eksploatacją i wadami urządzeń grzewczych, głównie na paliwo stałe oraz nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rokrocznie dochodzi do kilku tysięcy tego typu zdarzeń, najczęściej w sezonie jesienno-zimowym. W 2017 r. odnotowano 15 235 pożarów spowodowanych przez awarię lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe, 243 w przypadku urządzeń na paliwa ciekłe i 547 na paliwa gazowe. Tlenek węgla dał o sobie znać w 4343 przypadkach. W zdarzeniach tych odnotowano 2659 osób poszkodowanych, w tym 71 osób śmiertelnych. Niestety, za ostatni sezon grzewczy jest to największa liczba osób śmiertelnych, w porównaniu do ostatnich pięciu lat. W powiecie gryfińskim mieliśmy w ostatnich pięciu latach 36 zdarzeń z udziałem tlenku węgla, w których poszkodowanych było 9 osób. Należy się cieszyć, że w okresie tym nie odnotowaliśmy żadnej osoby śmiertelnej.

Mając na uwadze realne zagrożenia związane z procesem spalania materiałów rokrocznie prowadzone są różnego rodzaju akcje, mające na celu uświadamianie mieszkańców o zagrożeniach. W roku bieżącym ruszyła kampania pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Jednocześnie chcemy, aby wśród mieszkańców wzrósł poziom wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. W tym miejscu chciałbym mocno zarekomendować mieszkańcom naszego powiatu zakup i montaż w lokalach mieszkalnych czujek na tlenek węgla. Koszt ich zakupu i zamontowania jest niewspółmiernie niski do korzyści, które przynosi ich użytkowanie, łącznie z potencjalnym ocaleniem naszego życia. Należy tu zauważyć, że tlenek węgla to gaz bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku, stąd też jest tak niebezpieczny dla człowieka.

Jednocześnie należy pamiętać, że głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. Dlatego też pamiętajmy o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych, jak również o usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych opalanych węglem, miałem lub drewnem 4 razy w roku. W przypadku stosowania paliwa ciekłego i gazowego usuwamy zanieczyszczenia 2 razy w roku.

Znacznie szerzej te zagadnienia opisane zostały na stronach internetowych zarówno Komendy Głównej PSP jak i gryfińskiej komendy. Warto zajrzeć do tych materiałów i się z nimi zapoznać.

bryg. Andrzej Prokopski
KP PSP Gryfino

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.