Reklama [góra]

Będzie przebudowa stadionu miejskiegoW środę 14 sierpnia  Gmina Myślibórz podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę stadionu miejskiego w Myśliborzu. 


Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jest to firma z Warszawy.

W ramach zadania Wykonawca zrealizuje:
  • I etap do dnia 30 listopada bieżącego roku, obejmujący „Budowę systemu nawadniania, drenażu i przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działkach w Myśliborzu”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  • II etap do dnia 30 listopada 2020 roku obejmujący modernizację boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową bieżni lekkoatletycznej (dodatkowo zostanie wykonane oświetlenie, utwardzenie ciągów komunikacyjnych rozbiórka budynku socjalnego)
  • Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego w kwocie 792.321,65 zł.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni.Umowa opiera się  na kwotę 5 481.957,48 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.