Będą inwestycje w Dolnej Odrze, Minister Skarbu Państwa z wizytą w Gryfinie


Realizując ustalenia ze spotkania roboczego odbytego z inicjatywy Solidarności, Porozumienia Strony Społecznej i Samorządu w sprawie Elektrowni Dolna Odra z początku lipca w Warszawie, kolejna dyskusja w tej sprawie odbyła się w miniony poniedziałek w Gryfinie.


Na spotkaniu w Gryfinie, w którym udział wzięli Minister Skarbu Państwa - Włodzimierz Karpiński, Prezes Polskiej Grupy Energetycznej SA - Marek Woszczyk, Przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Pomorza Zachodniego - Mieczysław Jurek, Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność ZEDO - Anna Grudzińska, Pełnomocnik Wojewody Województwa Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego - Witold Kępa, Starosta Gryfiński - Wojciech Konarski oraz Przewodniczący Rady Miasta Gryfina - Mieczysław Sawaryn, ustalono, że zostaną przeprowadzone dodatkowe, pogłębione analizy dotyczące możliwości utrzymania mocy Zespołu Elektrowni Dolna Odra na poziomie co najmniej 1000 MW - po roku 2035 poprzez budowę nowych jednostek. Jednocześnie analizy obejmą zasadność, pod względem technicznym i ekonomicznym eksploatacji czynnych obecnie bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra do 2035 roku z uwzględnieniem konieczności spełniania przez nie wymagań środowiskowych.

Odrębnych ustaleń wymagać będą bloki 1 i 2. W odniesieniu do Elektrociepłowni Pomorzany, obecnie wdrożone zostaną rozwiązania przejściowe, związane z głęboką modernizacją zainstalowanych tam bloków - w celu utrzymania ciągłość dostaw ciepła dla miasta Szczecina po roku 2017, jednakże nie wykluczają one zasadności budowy nowej jednostki.

Minister stwierdził, że Polska Grupa Energetyczna SA odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zadeklarował, iż każda zmiana otoczenia makroekonomicznego dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra będzie wnikliwie badana. Dlatego też opracowywane koncepcje techniczne będą wielokierunkowe w zakresie rynku paliw w Polsce.

Obecnie, planowane w strategii Polska Grupa Energetyczna SA nakłady inwestycyjne w wysokości 500 min zł do roku 2018 są nakładami niezbędnymi dla zapewnienia utrzymania ruchu i są podyktowane wymogami technicznymi, prawnymi i środowiskowymi.

Minister potwierdził stałą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną samorządowo - związkową . Uczestnicy spotkania w dniu 14 lipca 2014r.:
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza