Skontrolowali miejsca kąpielowe na terenie powiatu gryfińskiego


We wtorek, 15 lipca pracownicy Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie przeprowadzili kontrolę miejsc kąpielowych (kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli – MWDK) w gminach powiatu gryfińskiego w ramach projektu Bezpieczne Lato.

Kontrola odbyła się w obecności organizatorów miejsc kąpielowych (lub przedstawicieli gminy) i dotyczyła kwestii formalno - prawnych oraz technicznych funkcjonowania miejsc kąpieliskowych (BSOiBP), a także spełniania wymogów sanitarnych i jakości wody (PSSE). Działania te miały na celu wskazanie organizatorom miejsc kąpielowych potrzebnych zmian dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą oraz udzielenie im porad na temat prawidłowej organizacji miejsc kąpielowych, zgodnej z wymogami ustawowymi.

W gminie Gryfino kontrola dotyczyła miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Steklno. Pełniony jest tam dyżur dwóch ratowników wodnych z oddziału Powiatowego WOPR Gryfino w okresie otwarcia miejsca w godz. 10.00 -18.00. Miejsce to posiada regulamin, a także duże i widoczne tablice jakości wody, uzupełniane na bieżąco danymi o warunkach panujących nad wodą przez ratowników wodnych. Na tablicach można znaleźć wymagane informacje dotyczące organizatora, okresu w jakim MWDK będzie funkcjonować oraz bieżącą ocenę jakości wody. Dodatkowo są też informacje o akwenie wodnym. Plaża posiada wypożyczalnię sprzętu wodnego, ogrodzenie, stoły wraz z ławkami, śmietniki oraz dodatkowe tablice informacyjne o zakazie śmiecenia, a także wskazujące miejsce do grillowania, ponadto boisko do grania w siatkówkę, hangar na sprzęt ratowniczy, toaletę i nieduży kontener sanitarny dla ratowników wodnych z WOPR. Blisko plaży jest parking dla samochodów. W wodzie znajdują się wydzielone bojami strefy dla umiejących pływać oraz odgrodzona liną pływającą strefa dla nieumiejących pływać.

Ze strony Inspekcji Sanitarnej nie odnotowano żadnych uchybień w kwestii warunków sanitarnych panujących na plaży oraz w jakości wody.

Plaża w Baniach
W gminie Banie kontrola dotyczyła miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Dłużec. . Pełniony jest dyżur dwóch ratowników wodnych z oddziału Powiatowego WOPR Gryfino w okresie otwarcia miejsca w godz. 10.00 -18.00. Miejsce to posiada regulamin oraz 2 tablice jakości wody (po dwóch stronach wejścia na plażę) uzupełniane na bieżąco danymi o warunkach panujących nad wodą, przez ratowników wodnych. Na tablicach można znaleźć wymagane informacje dotyczące organizatora, okresu w jakim MWDK będzie funkcjonować i bieżącą ocenę jakości wody. Plaża zaopatrzona jest w przenośną wieżyczkę ratowniczą, toaletę, nieduży kontener sanitarny dla ratowników WOPR wraz z magazynkiem sprzętu ratowniczego, ławki i kosze na śmieci. Pomimo usytuowania blisko ulicy organizatorzy miejsca zapewnili wypoczywającym komfort w postaci pergoli łatwych do demontażu, które ograniczają hałas i widok na plażę dla przejeżdżających samochodów. W wodzie znajdują się wydzielone bojami strefy dla umiejących pływać oraz odgrodzona liną pływającą strefa dla niemiejących pływać. Ze strony Inspekcji Sanitarnej nie odnotowano żadnych uchybień w kwestii warunków sanitarnych panujących na plaży oraz w jakości wody.

Plaża nad jeziorem w Strzeszowie
W gminie Trzcińsko-Zdrój kontrola dotyczyła miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Strzeszowskim. Miejsce to jest w fazie organizacyjnej - posiada tablicę z regulaminem i podstawowymi informacjami na temat organizatora, okresu w jakim MWDK będzie funkcjonować. Jest też informacja o decyzji inspekcji sanitarnej dot. klasyfikacji wody, jednak brakuje oznaczenia czy woda jest zdatna do kąpieli. Po rozmowie z przedstawicielkami Urzędu Gminy sugerowane jest jak najszybsze zatrudnienie 2 ratowników wodnych – na początek przynajmniej w weekendy przy największym nasileniu osób kapiących się w tym miejscu. Inspekcja sanitarna wniosła ponadto w tym miejscu uwagi na temat potrzeby zaopatrzenia plaży w przenośną toaletę i oznaczenia przydatności wody na tablicy.

Plaża nad jeziorem w Jeleninie
W gminie Chojna kontrola dotyczyła miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Jelenino. Miejsce to posiada tablicę z regulaminem i podstawowymi informacjami na temat organizatora oraz decyzji Inspekcji Sanitarnej dot. klasyfikacji wody. Brakuje jednak oznaczenia, czy woda jest zdatna do kąpieli i informacji w jakim terminie miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie funkcjonować w sezonie. Plaża w Jeleninie posiada nowo wyremontowany pomost, zadaszone ławki i stoły, bar/sklepik, oraz budynek i toalety w nieco zaniedbanym stanie. Jest to bardzo dobra baza wyjściowa do utworzenia w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami miejsca wykorzystywanego do kąpieli, które gmina Chojna ujęła projekcie umowy - przyznania pomocy w ramach małych projektów PROW na modernizację pomostu w miejscowości Jelenin. Organizator miejsca powinien zabezpieczyć MWDK dwoma ratownikami wodnymi i określić czas jego funkcjonowania na tablicy informacyjnej Ponadto ukształtowanie terenu plaży (pagórek za linią piasku i brak ograniczeń w postaci drzew) idealnie nadaje się do obserwacji wody – można wystawiać tam przenośne stanowisko obserwacyjne ratownicze na wzór funkcjonującego w Baniach. Dodatkowo należy zaokrąglić poręcze od drabinek do wchodzenia do wody z pomostu. Ich ostre zakończenia grożą wypadkiem – gdyby ktoś poślizgnął się na mokrych deskach może się na nie nadziać. Inspekcja Sanitarna wniosła ponadto w tym miejscu uwagi na temat potrzeby oznaczenia przydatności wody na tablicy. Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa na miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Jeleninie przyczyni się nie tylko do spełnienia wymogów formalno-prawnych, ale również do uatrakcyjnienia walorów turystycznych w gminie Chojna.

Plaża nad jeziorem Morzycko w Moryniu
W gminie Moryń kontrola dotyczyła kąpieliska nad jeziorem Morzycko. Kąpielisko posiada zabezpieczenie ratownicze (stały dyżur 2 ratowników wodnych i stażystów) w trakcie otwarcie kąpieliska oraz dyżur ratownicze w ramach Grupy Interwencyjnej WOPR Moryń. Kąpielisko posiada regulamin, tablicę systemową zawierającą schemat terenu kąpieliska i znaki zakazu, tablicę wykazującą kontrole jakości wody oraz tablicę jakości wody spełniającą wszelkie wymogi prawne w tym zakresie. Kąpielisko posiada pomost z bezpiecznymi zejściami do wody, hangar na sprzęt ratowniczy, przebieralnię z szafkami, toalety, bufet, przenośne stanowisko obserwacyjne oraz zaplecze socjalne dla ratowników. W obrębie kąpieliska znajdują się miejsca parkingowe dla służb ratowniczych, a w odległości ok 200 m funkcjonuje parking dla plażowiczów. W wodzie znajdują się wydzielone bojami strefy dla umiejących pływać, szczebelkowy brodzik dla dzieci oraz odgrodzona liną pływającą strefa dla niemiejących pływać. Wzdłuż pomostu umiejscowiony jest pływający mostek do cumowania łódek/kajaków. Jako jedno z nielicznych kąpielisk śródlądowych Morzycko posiada odznaczenie błękitnej flagi.

Ze strony Inspekcji Sanitarnej nie odnotowano żadnych uchybień w kwestii warunków sanitarnych panujących na plaży oraz w jakości wody.

Basen w Cedyni
W gminie Cedynia miejsce wykorzystywane do kąpieli znajduje się zaś na naturalnym cieku wodnym. Pełniony jest dyżur dwóch ratowników wodnych z oddziału Powiatowego WOPR Gryfino. MWDK posiada regulamin, a także duże i widoczne tablice jakości wody, uzupełniane na bieżąco danymi o warunkach panujących nad wodą, przez 2 ratowników wodnych. Ratownicy zaopatrzeni są w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny. Na tablicach można znaleźć wymagane informacje dotyczące organizatora, okresu w jakim MWDK będzie funkcjonować oraz bieżącą ocenę jakości wody. Plaża jest ogrodzona i posiada toaletę, kontener dla ratowników WOPR wraz z magazynkiem sprzętu ratowniczego, ławki, kosze na śmieci, murowany grill oraz plac zabaw dla dzieci.

Podsumowanie

W gminach Mieszkowice, Stare Czarnowo, Widuchowa zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym Burmistrz/Wójt nie tworzy bezpiecznych miejsc kapieliskowych dla mieszkańców oraz turystów.

Wejście na wszystkie z odwiedzonych miejsc kąpielowych było bezpłatne. Po zakończeniu kontroli widać nieznaczna poprawę w stosunku do roku 2013 r.

Powstały dwa MWDK: Strzeszów i Jelenin spełniające warunki jakości wody, które muszą jednak zostać zabezpieczone odpowiednim sprzętem i dozorem ratowniczym. Systematycznie od 2012 r. wzrasta świadomość podmiotów zarządzających obszarami wodnymi dotycząca potrzeby kontynuowania procesu poprawy bezpieczeństwa. Widać również zaangażowanie organów samorządowych oraz organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli (nawet tych, które są dopiero w trakcie powstawania) na rzecz zapewnienia dogodnych warunków dla osób odpoczywających nad wodą oraz zagwarantowania im należytego bezpieczeństwa, co wiąże się z podniesieniem jakości terenów turystycznych i rekreacyjnych w całym powiecie gryfińskim. Kwestie dotyczące promocji i wsparcia bezpiecznych miejsc kąpieliskowych na terenie powiatu powinny również być szerzej uwzględnione w działaniach Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Nie została w pełni wykorzystana możliwość utworzenia MWDK ze środków DIROW w ramach małych projektów przez trzy gminy powiatu gryfińskiego.


Paweł Kaczmarek 

BSOiBP Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
www.bezpieczenstwo.wzp.pl
Redakcja

3 Komentarze

 1. W gminach Mieszkowice, Stare Czarnowo, Widuchowa zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym Burmistrz/Wójt nie tworzy bezpiecznych miejsc kapieliskowych dla mieszkańców oraz turystów

  To pokazuje również obraz utonięć Liderem Widuchowa

  OdpowiedzUsuń
 2. W gminie Chojna również nie ma bezpiecznych miejsc do kąpieli przez pojęcie bezpieczne miejsce do kąpieli rozumiem część plaży z zabezpieczeniem WOPR, bo nie rozumiem czegoś takiego jak bezpieczne miejsce w Jeleninie gdzie przyjdą tłumy ludzi, będą skakać z pomostu, pić alkohol. Same skoki z pomostu to rzecz bardzo niebezpieczna ponieważ może przyjść w nocy jakiś dowcipniś i wrzuci do wody coś dużego o co będzie można złamać sobie kark lub powbija jakieś pale które będą czekały na mięsko z plażowicza. Te dwie rzeczy udało mi się samemu znaleźć w wodzie przy pomostach. Z artykułu wynika że Pan Burmistrz nie przyznaje się do faktu że blisko Chojny jest jezioro na którym można spotkać w gorące wakacyjne dni tłumy ludzi. Niejednokrotnie byłem świadkiem jak ludzie po spożyciu alkoholu wypływali w głąb jeziora lub próbowali skoków do wody te miejsca tylko czekają na swoją pierwszą ofiarę - ciekawe co zrobi burmistrz? pewnie zakaże kąpieli zamiast rozwiązać tę sprawę inaczej zatrudnić ratowników być może uszło to jego uwadze ale ma w Chojnie na miejscu dość dużą grupę przeszkolonych osób chętnych do pracy w wakacje. I czemu ma służyć ten artykuł on nie wnosi nic nowego w sprawie bezpiecznych miejsc do kąpieli. Z pozdrowieniami ratownika WOPR

  OdpowiedzUsuń
 3. Piękne jezioro Jelenińskie, a na tzw plaży sporo nietrzeźwych wypoczywających, butelki, pieski pływające razem z dziećmi, sporo dzieci bez opieki dorosłych. Kiedy w końcu to się zmieni? Czy naprawdę musi wydarzyć się tragedia?

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza