Dni Integracji w Chojnie - podziękowania [foto]


Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom prywatnym, które zaangażowały się i włożyły wiele pracy w przygotowanie Dni Integracji – Chojna 2014.Składam gorące podziękowania burmistrzowi Gminy Chojna Adamowi Fedorowiczowi, ks. Antoniemu Chodakowskiemu, Fundacji „Kościół Mariacki”, Rosemarii Kumkar, Stowarzyszeniu Wspierania Odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie, Gerardowi Lemke, Krzysztofowi Odróbce, Fundacji EJF, Euroregionowi POMERANIA, Społecznemu Stowarzyszeniu Ratowniczemu w Szczecinie – Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu, Robertowi Dziedzicowi, Straży Miejskiej, Komendzie Policji w Chojnie, Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie, Bartoszowi Tołoczko, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Wacławowi Gołąbowi, Aleksandrze Balachowskiej, Adamowi Kutnemu, Krzysztofowi Figielowi Adamowi Dmytraszowi, pracownikom Centrum Kultury,sołectwu Rurka, Ewie Mikosz, wokalistkom: Anecie Żur, Kasi Frątczak, Ewie Sokołowskiej, Paulinie Cholewie, Filipkowi Ignarowi, Martnie Bartosewicz, Zuzannie Galickiej, Kindze Prociów,Przemysławowi Kaweńskiemu, Stowarzyszeniu Lotniczemu "STRATUS", Waldemarowi Jarząbowi, Krzysztofowi Zielinkiewiczowi, Stanisławowi Gałuszce, Klubowi Motorowemu, Łukaszowi Kuglerowi, Markowi Kuglerowi, Andrzejowi Kozłowskiemu, Arkadiuszowi Łągiewczykowi, Jackowi Prusowi, Hubertowi Krysiakowi, Pawłowi Sławińskiemu, Portalowi Chojna24, ”Gazecie Chojeńskiej”, Aleksandrze Lewczuk, Paulinie Zlotorowicz, Andrzejowi Rajfurowi, Dariuszowi Skryckiemu, Monice Cholewie, Katarzynie Urbańskiej Pawłowi Zielonce Maciejowi Lisieckiemu, załogom balonowym, gościom, uczestnikom Ekobiegu, mieszkańcom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia imprezy.

Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie
Barbara Andrzejczyk

Redakcja

Nowsza Starsza