Bezpieczna droga do szkoły [foto]


W dniach od 9 do 11 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, odbyła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem akcji jest promowanie bezpiecznego poruszania się najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Podczas spotkań z uczniami klas I –III, przedstawiciel Policji Anna Przybylska omówiła, w jakich miejscach można bezpiecznie przechodzić na drugą stronę ulicy. Przekazała uczniom, w jaki sposób poruszać się po drodze poza miastem, jakich zachowań należy unikać podczas przekraczania jezdni i jak należy zachować się na przystanku autobusowym. Funkcjonariuszka przypomniała uczniom o numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacjach zagrożenia. 

Dzieci bardzo chętnie losowały pytania, a następnie odpowiadały na nie. Podzieliły się także swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie zasad obowiązujących na drodze po zmroku. Dzieci wiedziały także, jakich zabaw najlepiej unikać, zarówno w domu jak i na dworze, aby nic złego nikomu się nie stało. 

Na zakończenie spotkania uczniowie klas II otrzymali odblaski. Należy je nosić obowiązkowo po zmierzchu wracając do domu poboczem drogi, tam gdzie nie ma chodników i wyznaczonych ścieżek dla pieszych. Dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego została przygotowana i przedstawiona prezentacja multimedialna nt. zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Uczniowie klas VI otrzymali „Niebieskie serduszka” PZU. Przypominają one kierowcom jak ważne jest, by jeździć bezpiecznie. Można na nich napisać to, co chcieliby powiedzieć i podarować je bliskiej osobie.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i wychowawcy klas dziękują Policji za wsparcie
i zaangażowanie w akcję.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza