Europejska Akademia Sołtysa

Pan Samochodzik i Wioska Kwiatowa na konferencji podsumowującej i promującej projekt Europejskiej Akademii Sołtysa: Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich, Szczecin 12-13 września 2014 r.Reprezentując sołectwa: Gądno i Mirowo mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Europejską Akademie Sołtysa. Wspólny udział w tym przedsięwzięciu pozwolił nawiązać współpracę zarówno na terenie samej Gminy Moryń jak i z liderami grup z województwa zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i partnerem niemieckim. Na konferencji, którą prowadził Dominik Górski – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, wraz z Przemysławem Fenrychem oraz Wacławem Idziakiem dyskutowaliśmy o kierunkach i perspektywach odnowy wsi polskiej oraz wspieraniu liderów wiejskich. Organizatorzy stworzyli przestrzeń do prezentacji dorobku poszczególnych zespołów sołeckich. Na targach wiedzy i umiejętności mogliśmy, więc pochwalić się swoimi osiągnięciami i poznać „namacalnie” oferty innych grup. Targi wiedzy jak i cała konferencja zostały zorganizowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Mogliśmy, więc nasze oferty promować wśród gości odwiedzających tego dnia Muzeum.

Wspaniałą niespodzianką i pamiątką stała się dla wszystkich uczestników projektu publikacja pt. Europejska Akademia Sołtysa WSPOMAGANIE WIEJSKICH LIDERÓW, pod redakcją Przemysława Fenrycha. Publikacja jest zbiorem tekstów traktujących o aktywności na wsi, a także opisuje przedsięwzięcia z lat 2013-2014.

Katarzyna Kupczyk
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza