Piknik Rodzinny w Naroście zakończony sukcesem


Zaangażowanie i serce włożone przez mieszkańców w przygotowania, pozwoliły na zrealizowanie założonego sobie przez nich celu. Podczas przeprowadzonej akcji charytatywnej na rzecz p. Wiesława Nowackiego zebrano ponad 9 000 zł! (dochód przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację oraz zakup specjalistycznego sprzętu i protezowania). Było to niesamowite wydarzenie, które z pewnością zapamięta każdy uczestnik akcji.Serdeczne podziękowania należą się: p.: Bożenie Makarońskiej, Jadwidze Berdzik, Kazimierzowi Sobczyńskiemu, Justynie Kołodziej, Emilii Marczewskiej-Piaseckiej, Adamowi Sawko i Danielowi Nowackiemu – zespołowi „Colleektive”, Annie Sitarskiej, Agacie Miłostan - Przedsiębiorstwo Usługowe „Argos”, Lilianie Kuniewicz, Renacie Maderze, Sylwii Michalczuk, Annie Peterman, Henrykowi Zbarackiemu, Jackowi Walawender, Karolinie Ziembie, Irenie Nawrolskiej, Danucie Lyszczek oraz mieszkańcom Narostu, bez których nie było by to możliwe! 
Serdecznie dziękujemy!
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza