Rusza 9. edycja Nagrody Starosty Powiatu Gryfińskiego


Zbliża się kolejna, 9. już edycja konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu". Mieszkańcy powiatu mogą już typować osoby, organizację, instytucję oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego w kraju i za granicą.
Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: kultura, sport, inicjatywa społeczna oraz pracodawca roku. W 9. edycji kapituła konkursu oceniać będzie dokonania kandydatów w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Zgłoszenia kandydatów do nominacji należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie do dnia 30 września 2014 r. lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (decyduje data stempla pocztowego).

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br. podczas uroczystej sesji Rady Powiatu poświęconej obchodom Święta Odzyskania Niepodległości.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza