Uczcili 75. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej


75-tą rocznice wybuchu II wojny światowej uczciliśmy uroczystościami przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. O godz. 16.00 rozpoczęła się msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach celebrowana przez Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko- Kamieńskiego. Po mszy, ku czci pamięci wydarzeń z 1939 roku, 75 razy zabił Dzwon Pokoju.Dalsza część uroczystości miała miejsce na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. Modlitwę za poległych żołnierzy odmówił Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, a historię wydarzeń sprzed 75 lat przypomniał burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa w wygłoszonym przemówieniu. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wieńce i znicze pod Pomnikiem Wdzięczności. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski, przewodnicząca Rady Powiatu, a zarazem Sekretarz Gminy Mieszkowice Gabriela Kotowicz, radny Powiatu Gryfińskiego Henryk Kaczmar, burmistrz Cedyni Adam Zarzycki.

Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa serdecznie dziękuje pocztom sztandarowym wraz z opiekunami, młodzieży szkolnej, dyrektorom szkół, nauczycielom, strażakom, pracownikom ZUK Sp. z o.o. , Zbyszkowi Ciszkowi oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację uroczystości.

Uroczystości zrealizowano w ramach projektu pn. „Organizacja 69 rocznicy forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach oraz 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Cmentarzu Wojennym w miejscowości Stare Łysogórki” dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza