Debata społeczna z mieszkańcami gmin Moryń, Mieszkowice i Cedynia


We wtorek dniu 14 października Komisariat Policji w Chojnie Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Moryniu przeprowadził w sali Geoparku debatę społeczną której tematem było „Przeciwdziałanie Przemocy” pod hasłem „Stop Przemocy”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Ośrodków Społecznych, Samorządów, Sołtysi oraz mieszkańcy.

W trakcie debaty poruszono problematykę przemocy, jako negatywnego zjawiska w naszym społeczeństwie. Pomimo coraz większej świadomości mieszkańców problem ten nie zawsze jest do końca rozpoznawalny. Często tego typu przestępstwa związane są z innymi zachowaniami patologicznymi np. bezrobociem, frustracją i alkoholizmem, jednak pamiętać należy, że nie jest to regułą. Przemoc maże mieć różne oblicza a najczęściej jej sprawcami są osoby z najbliższego otoczenia.

Omówiono także skalę przestępczości na terenie powiatu gryfińskiego, której podłożem jest agresja i przemoc. W dużej mierze dotyczyło to przestępstw znęcania się nad osobami najbliższymi oraz dotyczących gróźb karalnych. Poruszono także kwestię nieujawnionych przestępstw przemocy w rodzinie, która w/g niektórych źródeł szacowana jest na poziomie 70%.

Wnioski z debaty są oczywiste: przemoc fizyczna i psychiczna może zniszczyć człowieka. Musimy pamiętać, że siła słów ma taką samą moc jak pięści. Uważamy się za cywilizowany naród. Czemu więc niektórzy z nas wciąż zachowują się tak prymitywnie? Nie musimy kochać wszystkich ludzi na świecie, ale każdego z nich powinniśmy szanować.

Każdy z nas jest inny, wyjątkowy i to jest właśnie piękne. Nauczmy się to dostrzegać!
Problem przemocy dotyczy także i Nas!

Mamy dwa wyjścia: Stanąć z boku i patrzeć bezczynnie na krzywdę innych lub też zareagować.

Bogumił Prostak
Rzecznik Komendanta 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza