"Nasza gmina zasługuje na szybszy rozwój" - wywiad z Marianem Karwanem


Marian Karwan, mieszkaniec Chojny od ponad 40 lat. Jest kandydatem do Rady Miejskiej w Chojnie z okręgu nr 4 obejmującego ulice: Różana, Łużycka, Krótka, Szewska, Browarna, Rogozińskiego, Wojska Polskiego, C. Skłodowskiej, Kopernika. Pracuje w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, w przeszłości był prezesem MKS Odra Chojna, za jego czasów klub awansował do rozgrywek III ligi piłki nożnej. 

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na radnego?

Głównie dlatego, że nasza gmina zasługuje na szybszy rozwój, modernizację, poprawę bezpieczeństwa i życie mieszkańców. Dzięki pracy, jaką wykonuję, mam bardzo częsty kontakt z mieszkańcami. Żyję w Chojnie ponad 40 lat i wiem, co należałoby zmienić, czego oczekują mieszkańcy i z jakimi problemami spotykają się tu na co dzień. Dlatego jako radny chciałbym wykorzystać ich wszelkie sugestie i spostrzeżenia do ulepszania naszej gminy, koncentrować się na działaniach i osiąganych rezultatach, ciągle dążąc aby nam wszystkim żyło się tu lepiej.
W latach 1998 – 2002 jako radny, pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Komunalnej
i uważam, że jak na tamte czasy i możliwości udało się uzyskać naprawdę wiele dobrego dla Miasta
i Gminy. Między innymi do użytku została oddana Oczyszczalnia Ścieków. W kolejnych latach miała nastąpić rozbudowa kanalizacji, niestety jak do tej pory niewiele zostało zrobione w tej kwestii. Chciałbym wrócić do tej idei i jej skutecznej realizacji.
Również w tamtej kadencji Rady był opracowany projekt na budowę domków jednorodzinnych – dotycz to działki jadąc na lotnisko ul. Odrzańską po lewej stronie następnie skręcamy w ul. Żwirki i Wigury. Pięknie położony teren na ponad 100 domków bo na tyle jest projekt. Przez tyle lat żadna Rada nie zainteresowała się tym zagadnieniem. Ponadto Chojna posiada piękne działki, które po systematycznym doprowadzeniu do nich mediów zyskały by na swojej atrakcyjności i niewątpliwie znalazły by nabywców. Wystarczy zrobić to etapami. Doprowadzić media do pewnej części działek, sprzedać je, a środki uzyskane z pierwszego etapu przeznaczyć na kolejny itd. Uważam, że warto wrócić do tego tematu.
Gmina Chojna to przede wszystkim wszyscy jej mieszkańcy, dlatego uważam, że ich głos powinien być zawsze brany pod uwagę, nie tylko przed samą kampanią wyborczą. Kandyduję na radnego ponieważ trudne sytuacje są dla mnie wyzwaniem, a ja do takich jestem nastawiony pozytywnie.

Jak Pan ocenia pracę Rady mijającej kadencji?

Działania Rady powinny być jawne, przejrzyste i czytelne. W mijającej kadencji zabrakło współpracy i kompromisów. Być może w niektórych przypadkach jest to wynik braku doświadczenia zarówno zawodowego jak i społecznego.
Praca w Radzie jest powinnością i obowiązkiem wobec ludzi, którzy zdecydowali się zaufać oddając swój głos podczas wyborów. A z zaufaniem jest jak z reputacją: trudno ją zyskać, łatwo stracić.

Na co jeszcze chciałby Pan zwrócić uwagę?

W dzisiejszych czasach brak kanalizacji to rzadko spotykany temat, inne Gminy już dawno zapomniały o tym problemie dlatego chciałbym się tym zająć. To samo dotyczy uzbrajanie w media danych odcinków ulic i działek na terenie miasta, a szczególnie wspomnianą na lotnisku. Korzyści z tego tytułu będą znaczące. Ludzie będą mogli budować domy, miasto będzie się rozbudowywać a kwota z podatków wzrośnie. Nie sposób pominąć tematu naszych ulic i chodników. Chodniki przy ul. Jagiellońskiej pamiętają jeszcze I Sekretarza PZPR. Wierzę, że w przyszłej kadencji będziemy mogli chodzić lepszymi chodnikami i jeździć po porządnych ulicach.

Dlatego też zwracam się z prośbą do mieszkańców z okręgu wyborczego nr 4 tj.: ul. Różana, Łużycka, Krótka, Szewska, Browarna, Rogozińskiego, Wojska Polskiego, C. Skłodowskiej, Kopernika o wzięcie udziału w wyborach i oddanie na mnie swojego głosu – poz. Nr 1.

artykuł reklamowy
Redakcja

Nowsza Starsza