Podstawówka z Trzcińska Zdroju wspiera dzieci z Ukrainy


Każda akcja mająca na celu pomoc drugiemu człowiekowi powinna budzić podziw, szacunek i być wspierana. Dlatego właśnie Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku – Zdroju oraz społeczność Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku – Zdroju włączyły się aktywnie w pomoc  rówieśnikom z Ukrainy.

Działająca w Szczecinie Akcja Humanitarna „Życie” już od dawna organizuje wyjazdy z pomocą dla potrzebujących za naszą wschodnią  granicą. Organizacja ta  od czerwca wspiera i utrzymuje bliskie relacje ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju (www.dla-dzieci.eu). To właśnie za namową osób działających w tym stowarzyszeniu, uczniowie ze szkoły, a także i ich rodzice zaangażowali się w wykonanie prac plastycznych dla młodych Ukraińców. Całość koordynowali nauczyciele Maria Kordas i Piotr Przytuła.

Uczniowie zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w domach wykonali całe mnóstwo prac o przeróżnej tematyce. Były budowle przedstawiające Trzcińsko, malowidła z flagami i barwami dwóch narodów i wiele innych. Po wykonanych pracach widać, że uczniowie, jak i wychowankowie placówki włożyli wiele serca w wykonanie swych prac.


Wielkie podziękowania dla tych wszystkich którzy włączyli się w tą akcje. Wszystkie prace zostały przekazane dla przedstawiciela akcji pana Radka Budzyńskiego i pojechały na daleką Ukrainę. Niecierpliwie będziemy oczekiwali wieści jak te drobne prezenty zostały przyjęte.
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza