Adam Fedorowicz dziękuje...


Szanowni Wyborcy - Mieszkańcy gminy Chojna

Serdecznie dziękuje za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo w wyborach samorządowych. Już po raz trzeci. To dla mnie osobiście nie tylko duża satysfakcja ale również wyzwanie i wielka odpowiedzialność, to także motywacja do dalszej aktywnej pracy.
Jestem przekonany, ze ze wszystkimi radnymi, których Państwo wybraliście na kolejną kadencję, będziemy zgodnie i skutecznie realizować zadania na rzecz społeczności naszej gminy.

Adam Fedorowicz
Redakcja

Nowsza Starsza